Wat is epilepsie

De hersenen

Mensen zijn niet de enig wezens met hersenen (ander woord: brein). De meeste andere dieren hebben ook hersenen. De hersenen zijn het controlecentrum van het lichaam. Het brein regelt bijna alles in je lichaam. Je kunt het vergelijken met een telefooncentrale: er gaan allerlei draden (die noem je zenuwen) naartoe en vanaf: er komt allerlei informatie uit het lichaam binnen en er gaat allerlei informatie weer weg, het lichaam in. Ook al je zintuigen zitten in de hersenen: horen, zien, ruiken, voelen en proeven,
Het heeft twee helften: de linker helft en de rechter helft. De rechter hersen helft zorgt onder andere voor emoties (figuur), het weten van de weg, ergens ruimte in zien. En in je linker hersenen helft zitten bij de meeste mensen het taalcentrum maar ook hoe je je bijvoorbeeld aan moet kleden! Tussen de twee helften zit een soort balk: de Hersenbalk. Die maakt verbinding tussen de twee hersenhelften!

(info van www.scholieren.be)

Epilepsie

Dit systeem werkt meestal vlekkeloos maar in het geval van epilepsie loopt er iets fout: het systeem van de telefoondraden is verstoord. Een aantal zenuwcellen zijn in de war en veroorzaken een soort van kortsluiting in de hersenen. Die storing uit zich in een aanval. Soms zijn de verschijnselen zo licht dat je een aanval bijna niet kunt zien, en soms zijn ze zo heftig dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. De hersenen van iemand met epilepsie functioneren normaal als er geen aanval is.
Na één epileptische aanval kan je nog niet zeggen dat iemand epilepsie heeft, daarvoor moeten de aanvallen binnen een jaar met enige regelmaat terugkomen.
Epilepsie is dus een verzamelnaam voor allerlei verschijnselen die ontstaan door korte storingen in de hersenen

Waarom?

Veel jongere mensen vragen zich af waarom ze epilepsie krijgen maar in de meeste gevallen is de oorzaak niet vast te leggen. Als er toch een duidelijke oorzaak is gaat dit vaak over situaties zoals een verkeersongeval, een stoornis van de bloedvaten, een moeilijke geboorte, een foutje in de ontwikkeling van de hersenen, een ouderdomsaandoening, …

Ben ik alleen?

Vooral jonge mensen hebben het gevoel dat ze de enige jongere zijn met epilepsie. Maar epilepsie komt eigenlijk vaak voor want ongeveer 1 persoon op de 100 heeft epilepsie. Je kan dus stellen dat op een grote school van 900 jongeren er zeker 5 andere jongeren zijn met één of andere vorm van epilepsie.