Uitlokkende factoren

Ik mag geen alcoholische dranken drinken want dit kan de werking van mijn medicatie verminderen waardoor ik veel kwetsbaarder ben voor een of meerdere aanvallen.
Sinds ik puber ben ga ik veel later slapen en dan heb ik vaak een onregelmatige nachtrust. Dit is voor mij ook een oorzaak om meer aanvallen te doen.

Nils, 16 jaar