Iets tussen de mond nemen

Goed
Fout

TIP: Steek nooit iets tussen de tanden van een persoon die een epilepsieaanval doet!! Veel mensen hebben verkeerdelijk het idee dat ze iets tussen de tanden moeten steken. Je kan beter de luchtwegen vrij maken door het losmaken van een das of het wegnemen van de bril.